Gender Studies Banner

Ein hymchwil


Mae astudiaethau menywod ac astudiaethau rhywedd yn feysydd o weithgarwch ysgolheigaidd sydd dal wedi ' u hesgeuluso ' n gymharol yng Nghymru. Nod y ganolfan astudiaethau rhyw yng Nghymru yw darparu ffocws o fewn y Brifysgol ar gyfer ymchwil trawsgyfadran, amlddisgyblaethol a rhyngddisgyblaethol mewn astudiaethau rhyw yn gyffredinol, ac mewn perthynas â hanes, diwylliant a Chymdeithas Cymru yn arbennig.

Drwy ddwyn ynghyd ymchwilwyr sy ' n gweithio ar bob agwedd ar rywedd, nod y Ganolfan yw cryfhau ' r clystyrau ymchwil presennol yn y modd a argymhellir gan y cynghorau ymchwil a ' r Cyf. Mae hefyd yn anelu at adeiladu ar weithgarwch cydweithredol presennol rhwng staff y Ganolfan a chydweithwyr mewn sefydliadau a sefydliadau eraill, drwy ddatblygu prosiectau ymchwil a chyhoeddi ar y cyd ar astudiaethau rhyw yng Nghymru, a thrwy drefnu cyd- cynadleddau, seminarau a symposia.

O ran swm, mae ' r Ganolfan yn rhoi mwy o sgôp ar gyfer ymagweddau rhyngddisgyblaethol, cydweithredol a chymharol tuag at astudiaethau rhyw o fewn a thu allan i ' r brifysgol, ac o fewn ac y tu hwnt i Gymru.


Harvest Home by Hilda Vaughan, Golygwyd gan Diana Wallace  (Honno, 2019) Mae stori gothig afaelgar o feddiant, gwallgofrwydd a llofruddiaeth, a ' i gynhaeaf, Hilda Vaughan (1936), yn nofel hanesyddol a osodwyd yn Abercoran ar arfordir de-orllewinol Cymru yn ystod teyrnasiad Siôr III.

Ruth Gaffney-Rhys (2019) Anffurfio organau cenhedlu benywod: y gyfraith yng Nghymru a Lloegr yn cael ei hystyried o safbwynt hawliau dynol. International Journal of Human Rights (available online)

Rachel Lock-Lewis, ‘Invention and Paradox, Myth and Reality: Images of Women in Wales’, Vis-a-vis: arlunwyr cyfoes Cymru yn ymateb i ddelweddau o fenywod o gasgliad amgueddfa Prifysgol De Cymru (PDC 2018)

In Her Own Words: Women Talking Poetry and Wales, ed., Alice Entwistle (Seren, 2014) Casgliad o gyfweliadau gyda phedair ar ddeg o ferched o Gymru, gan gynnwys Tiffany Atkinson, Ruth Bidgood, Menna Elfyn, cyn fardd Cenedlaethol Cymru Gwyneth Lewis, Sheenagh Pugh, Anne Stevenson, a Zoe Skoulding.