Darlith Goffa Ursula Masson


Bob blwyddyn ar Fawrth 8fed, mae diwrnod rhyngwladol y menywod (neu ar ddiwrnod yr wythnos agosaf), y ganolfan astudiaethau rhyw yng Nghymru yn cyflwyno darlith gyhoeddus, Darlith Goffa Ursula Masson, i ddathlu ' r diwrnod ac i goffáu ei sylfaenydd.

Roedd Dr Ursula Masson (1945-2008) yn uwch ddarlithydd poblogaidd ac uchel ei barch mewn hanes ym Morgannwg. Bu hefyd yn offerynol i sefydlu Archif Menywod Cymru/Women’s Archive of Wales a ' i sioeau teithiol.

Mae'n briodol, felly, fod y Ddarlith Goffa yn cael ei rhoi yn ei hanrhydedd ar ddiwrnod rhyngwladol y menywod.


Darlithoedd blaenorol

 • Dr Rhian Davies: talent coeth a hardd ': meddyliau ar ganmlwyddiant marwolaeth Morfydd Owen (1891 – 1918)
 • Y 10fed penblwydd Cafodd Darlith Goffa Ursula Masson, a oedd hefyd yn nodi 100 o flynyddoedd ers rhoi ' r bleidlais rannol i fenywod, ei chynnal yn y Senedd mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru ac Archif Menywod Cymru. Fe ' i Traddodwyd gan Dr Ryland Wallace ac yn dwyn y teitl ' y mudiad pleidlais i fenywod yng Nghymru '. Cafodd ei hebrwng gan berfformiadau gan Rondda ' s Rhondda RIPS it Up!  (2018).
 • Dr Siân Rhiannon Williams: cwestiynau cynnil a brau: athrawon benywaidd, materion rhyw a gwleidyddiaeth addysg leol yn ne Cymru, 1908-1928 (2017)
 • Dr Kirsti Bohata: ' ffuglen ddiwydiannol gan awduron benywaidd yng Nghymru, 1880-1914 ' (2016)
 • Neil Evans: Rydym yn gwmni hapus: diwylliant mudiadau menywod yng Nghymru (2015)
 • Yr Athro Katie Gramich: dychweliad y milwr (2014)
 • Yr Athro Karen Hunt: cysylltu ' n unig ': gwleidyddiaeth menywod a ' r dydd rhwng y rhyfeloedd (2013)
 • Yr Athro Jane Aaron: y wrach fel arwres yn gothig Cymraeg (2012)
 • Yr Athro Angela John: Rhonddaworld: stori bywyd Lady Rhondda, (2011)
 • Yr Athro June Hannam: ysgrifennu at hanes: hunangofiannau ' r ASau Llafur cyntaf i fenywod, (2010)
 • Yr Athro Deirdre Beddoe: menywod a newid yng Nghymru ' r ugeinfed ganrif (2009