Darlith Goffa Ursula Masson

Ty Crawshay, Campws Trefforest, wedi'i oleuo ar gyfer Diwrnod y Merched

Darlith Goffa Ursula Masson


Bob blwyddyn ar Fawrth 8fed, mae diwrnod rhyngwladol y menywod (neu ar ddiwrnod yr wythnos agosaf), y ganolfan astudiaethau rhyw yng Nghymru yn cyflwyno darlith gyhoeddus, Darlith Goffa Ursula Masson, i ddathlu ' r diwrnod ac i goffáu ei sylfaenydd.

Traddodir y ddarlith eleni gan yr Athro Jane Aaron ‘Woman on a Mission: Cranogwen (Sarah Jane Rees, 1839-1916)’.Ursula MassonYnglych


Roedd Ursula Masson yn fenyw a wnaeth i bethau ddigwydd. Yn falch o'i galw ei hun yn ffeminydd, roedd hi'n ysgolhaig gwych ac yn athrawes ysbrydoledig yr oedd ei hymrwymiad angerddol i fenywod ac i wleidyddiaeth yn amlwg i bawb oedd yn ei hadnabod.

Fel darlithydd hanes, o 1994 ymlaen, ym Mhrifysgol Morgannwg gynt, daeth yn ffigwr blaenllaw ym maes hanes merched, yn enwedig hanes gwleidyddol merched Cymru. Roedd Ursula yn gefnogwr cynnar o’r hyn a elwir bellach yn ‘Effaith’. Hynny yw, cymerodd ymchwil hanesyddol allan o'r academi ac yn ôl allan i'r byd ehangach. Bu hefyd yn allweddol wrth sefydlu Archif Menywod Cymru. Ei syniad hi oedd eu sioeau teithiol llwyddiannus iawn ar hanes menywod a bu’n allweddol wrth wthio cais y Loteri Treftadaeth a enillodd y cyllid i gefnogi’r ymgyrch hon.

Roedd ei gwaith cyhoeddedig yn cynnwys dau rifyn o ysgrifennu gwleidyddol menywod ar gyfer Gwasg Honno: hunangofiant/cofiant Elizabeth Andrews’ autobiography/memoir, A Woman’s Work is Never Done (2006), a The Very Salt of Life: Welsh Women’s Political Writings from Chartism to Suffrage (2007).

Cynhyrchodd hefyd argraffiad o lyfr cofnodion Cymdeithas Ryddfrydol Merched Aberdâr o 1891-1907, o’r enw: Women’s Rights and Womanly Duties (2005). Yn aelod gweithgar o Llafur, Cymdeithas Hanes Pobl Cymru, bu hefyd yn gyd-olygydd eu cylchgrawn. A hi oedd Cadeirydd Rhwydwaith Hanes Menywod Gorllewin Lloegr a De Cymru.

Wedi’i geni ym Merthyr Tudful, enillodd Ursula ei gradd gyntaf ym Mhrifysgol Caerdydd ac yna MA ym Mhrifysgol Keele. Bu’n gweithio fel newyddiadurwr yn Awstralia ac yna ym maes Addysg Oedolion yn Abertawe cyn dod i Forgannwg. Canolbwyntiodd ei hymchwil PhD ar Gymdeithasau Rhyddfrydol Merched yng Nghymru ac fe’i cyhoeddwyd ar ôl marwolaeth fel For Women, for Wales and for Liberalism: Women in Liberal Politics in Wales 1880-1914 gan Wasg Prifysgol Cymru.

Hi hefyd a sefydlodd, gyda'r Athro Jane Aaron, y Ganolfan Astudiaethau Rhywedd yng Nghymru. Mae’n addas, felly, fod y Ddarlith Goffa yn cael ei thraddodi er anrhydedd iddi ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod.


Llun o Ursula wedi'i atgynhyrchu gyda chaniatâd caredig Colin Molyneux

 • Gwyneth Lewis,  bardd ac awdur: 'Cronig: Amser mewn Iechyd a Barddoniaeth 
 • Gaynor Legall, ‘Gwneud iawn: Edrych o’r newydd ar hanesion poblogaeth Ddu a lleiafrifoedd ethnig Cymru’ 
 • Athro Laura McAllister: "Ydyn ni yno eto?": Rhith cydraddoldeb rhywiol yng ngwleidyddiaeth
 • Dr Rhian Davies: talent coeth a hardd ': meddyliau ar ganmlwyddiant marwolaeth Morfydd Owen (1891 – 1918)
 • Y 10fed penblwydd Cafodd Darlith Goffa Ursula Masson, a oedd hefyd yn nodi 100 o flynyddoedd ers rhoi ' r bleidlais rannol i fenywod, ei chynnal yn y Senedd mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru ac Archif Menywod Cymru. Fe ' i Traddodwyd gan Dr Ryland Wallace ac yn dwyn y teitl ' y mudiad pleidlais i fenywod yng Nghymru '. Cafodd ei hebrwng gan berfformiadau gan Rondda ' s Rhondda RIPS it Up!  (2018).
 • Dr Siân Rhiannon Williams: cwestiynau cynnil a brau: athrawon benywaidd, materion rhyw a gwleidyddiaeth addysg leol yn ne Cymru, 1908-1928 (2017)
 • Dr Kirsti Bohata: ' ffuglen ddiwydiannol gan awduron benywaidd yng Nghymru, 1880-1914 ' (2016)
 • Neil Evans: Rydym yn gwmni hapus: diwylliant mudiadau menywod yng Nghymru (2015)
 • Yr Athro Katie Gramich: dychweliad y milwr (2014)
 • Yr Athro Karen Hunt: cysylltu ' n unig ': gwleidyddiaeth menywod a ' r dydd rhwng y rhyfeloedd (2013)
 • Yr Athro Jane Aaron: y wrach fel arwres yn gothig Cymraeg (2012)
 • Yr Athro Angela John: Rhonddaworld: stori bywyd Lady Rhondda, (2011)
 • Yr Athro June Hannam: ysgrifennu at hanes: hunangofiannau ' r ASau Llafur cyntaf i fenywod, (2010)
 • Yr Athro Deirdre Beddoe: menywod a newid yng Nghymru ' r ugeinfed ganrif (2009

Gwobr Goffa Ursula Masson

Dyfernir Gwobr Goffa Ursula Masson yn flynyddol am y traethawd hir israddedig gorau yn hanes menywod neu hanes rhywedd i gydnabod etifeddiaeth y diweddar Dr Ursula Masson. Roedd Ursula yn hanesydd uchel ei barch a hoffus ym Mhrifysgol De Cymru a sefydlodd, ymhlith llawer o ymdrechion a llwyddiannau eraill, y Ganolfan Astudiaethau Rhywedd yng Nghymru. Bu ei marwolaeth gynamserol yn 2008 yn ergyd i’r gymuned ymchwil ac addysgu ym Mhrifysgol De Cymru er bod y wobr hon yn un o’r ffyrdd y cofiwn am ei chyfraniad gwych i’w phwnc ac i’r Brifysgol.


Enillwyr

2020: Christine Powell, 'Why Did Abertillery's First Local Authority Birth-Control Clinic Fail?' and Alis Thomas Stone, 'A Rejection of Femininity?: A Study of Female Self-Starvation in Britain, 1864-1914'    

2019: Nicola Pitman: 'Heroines in Muddy Boots?: Perceptions and Portrayals of the Women's Land Army of the Second World War'

2018: Julie Marie Edwards, 'The Disappearance of the Younger Witch in Early-Modern Art' and Rebecca King, 'An Exploration of the Erasure of Trans Voices in the LGBT+ Movement and its Historiography'

2017: Leah Ellis, ''Bleidlesiau I Ferchned!': An Assessment of the Newspaper Coverage of the Women's Suffrage Movement in Wales, 1869-1914'Newyddion