Gender Studies Banner

Dolenni defnyddiol

Rhwydwaith Menywod mewn Academia PDC

Rhwydwaith a sefydlwyd gan fenywod ac ar gyfer menywod yw’r Rhwydwaith Menywod mewn Academia. Nod y rhwydwaith yw codi proffil materion rhyw ar gyfer academyddion benywaidd yn ein sefydliad, er mwyn mynd i'r afael â'r heriau sy'n wynebu academyddion benywaidd; ac i hwyluso perthnasoedd cefnogol rhwng academyddion benywaidd a darparu amgylchedd diogel ar gyfer rhannu problemau yn ogystal ag arfer gorau.


Canolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans

Canolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans (GEECS) yw’r ganolfan ymchwil academaidd gyntaf yn y DU sy’n ymroi i astudio adrodd storïau a’i gymwysiadau. Credwn fod adrodd storïau yn creu gwell dealltwriaeth rhwng unigolion a chymunedau ar draws cymdeithas. Mae ein harbenigedd yn cynnwys adrodd storïau digidol, celfyddydau cymhwysol a chymunedol, astudiaethau llên gwerin, perfformio, hanes llafar ac adrodd storïau ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Forty VoicesDefnyddiodd Deugain Llais, Deugain Mlynedd gyda Chymorth i Fenywod Cymru, adrodd storïau i effeithio ar bolisi a chanfyddiadau o drais domestig


Uned Ymchwil Saesneg

Mae gan ymchwil Saesneg yn PDC draddodiad hir o arbenigedd mewn rhywedd ac ysgrifennu menywod, gyda chryfderau arbennig mewn ysgrifennu menywod o Gymru ac amdani.

Welsh Women's Classics - HonnoAilgyhoeddi Clasuron Menywod Cymru gyda Honno


Uned Ymchwil Hanes

Mae’r Uned Ymchwil Hanes yn cynnal ymchwil dros gyfnod hir, o Gymru’r Oes Haearn i’r byd Mwslemaidd cyfoes, ac rydym yn ymdrin â phynciau mor amrywiol â choffau’r meirw yn y canol oesoedd, caethwasiaeth yr Iwerydd a hanes cyrchfannau glan môr.


Greenham Common.jpg

Archwilio hanes Greenham Common 


Canolfan ar gyfer Astudio Cyfryngau a Diwylliant mewn Cenhedloedd Bach


Mae’r Ganolfan Astudio’r Cyfryngau a Diwylliant mewn Cenhedloedd Bach yn cydlynu ymchwil ar y diwydiannau creadigol yng Nghymru drwy ffrâm cenhedloedd bach yn fyd-eang. Mae wedi’i lleoli yn y Gyfadran Diwydiannau Creadigol, ond mae’n gweithredu ar draws Prifysgol De Cymru.

Cardiff Research

Mae ymchwil y Ganolfan wedi helpu i lywio trafodaeth gyhoeddus am y diwydiannau creadigol yng Nghymru a’u cyfraniad artistig, cymdeithasol ac economaidd i fywyd dinesig y genedl.


Archif Menywod Cymru/Women’s Archive of Wales

Mae Archif Menywod Cymru/Women’s Archive of Wales yn hyrwyddo’r gydnabyddiaeth i fenywod yn hanes Cymru a chadwraeth ffynonellau hanes menywod yng Nghymru. Fe’i sefydlwyd ym 1997 o ganlyniad i waith ymchwil gan Ursula Masson ac Avril Rolph ym Mhrifysgol Morgannwg ar y pryd (PDC/USW bellach), i hanes y Mudiad Rhyddhau Menywod. Roedd eu gwaith yn dangos yr angen i gasglu a chadw cofnodion o hanes menywod. Mae gan AMC/WAW gysylltiad hir a gwerthfawr â'r Ganolfan ac mae wedi noddi darlith Goffa Ursula Masson flynyddol yn hael ers ei sefydlu.


Women's Archive Wales - Gender Studies Research

Casglu archifau: Ann Jones, Aelod o’r Senedd a’r Dirprwy Lywydd yn trosglwyddo ei harchif i Dr Chris Chapman a Catrin Stevens (WAW) fel rhan o’r prosiect ‘Gwir Gofnod o Gyfnod’, prosiect i ddiogelu cofnodion a lleisiau menywod yng ngwleidyddiaeth Cymru, 2019