Gender Studies Banner

Am y Ganolfan

Mae'r ganolfan astudiaethau rhyw yng Nghymru yn rhoi ffocws o fewn y Brifysgol ar gyfer ymchwil trawsgyfadran, amlddisgyblaethol a rhyngddisgyblaethol mewn astudiaethau rhyw a rhywioldeb yn gyffredinol, ac mewn perthynas â hanes, diwylliant a Chymdeithas Cymru yn arbennig.

Oherwydd ei harbenigedd presennol, mae'r Brifysgol mewn sefyllfa arbennig o dda i weithredu fel canolfan o ragoriaeth ymchwil yn y maes hwn. Roedd datblygu'r Ganolfan yn estyniad rhesymegol ac organig o'r gwaith a wnaed yn hanesyddol yng Nghyfadran busnes a Chymdeithas a Chyfadran y diwydiannau creadigol, ac un y mae gan Aelodau ymrwymiad hirdymor iddo.

Mae'r Ganolfan yn ategu gwaith mewn canolfannau ymchwil presennol y brifysgol, yn enwedig y ganolfan astudio'r cyfryngau a diwylliant mewn cenhedloedd bach yn ogystal â ' r meysydd ymchwil, sef Saesneg, hanes a'r gyfraith. Mae ei aelodau yn cynnwys ymchwilwyr o holl gyfadrannau'r Brifysgol yn ogystal â'r ganolfan rhagoriaeth mewn dysgu ac addysgu.
Gweithgareddau

Mae Aelodau'r Ganolfan yn annog ac yn cefnogi ymchwil ei gilydd drwy ddigwyddiad blynyddol ar ddiwrnod rhyngwladol y menywod, Darlith Goffa Ursula Masson, yn ogystal â chyfres o seminarau, darlithoedd cyhoeddus a chyfarfodydd grŵp rheolaidd.


Cysylltwch â ni


Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â ' r ganolfan astudiaethau rhyw yng Nghymru neu os hoffech gael unrhyw wybodaeth arall am unrhyw agwedd o'i waith, cysylltwch â ni.

Yr Athro Diana Wallace
diana.wallace@southwales.ac.uk
Rhif ffôn: 01443 482809

Dr Ruth Gaffney-Rhys
ruth.gaffney-rhys@southwales.ac.uk

Dr Rachel Lock-Lewis
rachel.lock-lewis@southwales.ac.uk

Wneud cais am PhD

Gallwch wneud cais ar-lein am radd ymchwil. Mae mwy o wybodaeth ar ein gwefan ysgol i raddedigion.


Gallwch hefyd gysylltu â:
Alison Crudgington

alison.crudgington@southwales.ac.uk
Ffôn: 01443 654269