Gender Studies Banner

Canolfan Astudiaethau Rhywedd yng Nghymru


Nod y Canolfan Astudiaethau Rhywedd yng Nghymru yw darparu ffocws o fewn y Brifysgol ar gyfer ymchwil trawsgyfadran, amlddisgyblaethol a rhyngddisgyblaethol mewn astudiaethau rhyw yn gyffredinol, ac mewn perthynas â hanes, diwylliant a Chymdeithas Cymru yn arbennig 

REF banner in red (Welsh)